Terug

Kennisbank

Wat zijn opschortende voorwaarden?

20 april 2023

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Als je een nieuwbouwwoning koopt, onderteken je een koop- en aannemingsovereenkomst. Dit is een belangrijk document waarin de afspraken tussen jou en de bouwer van de woning worden vastgelegd. Na het ondertekenen van deze overeenkomst is er nog een aantal opschortende voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de koop definitief is.

Een opschortende voorwaarde is een bepaling in de overeenkomst die ervoor zorgt dat de verplichtingen van beide partijen pas ingaan op het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan. In het geval van een koop- en aannemingsovereenkomst voor een nieuwbouwwoning is er vaak een aantal opschortende voorwaarden opgenomen. Dit zijn de meest voorkomende voorwaarden:

  • De verkopende partij wacht op het verkrijgen van een SWK- of Woningborg Garantie. Zij moeten hiervoor een planregistratienummer ontvangen.
  • Er moet vaak een minimaal aantal woningen verkocht zijn (meestal gaat het om minimaal 70%). Hiermee willen ontwikkelaars en aannemers het financiële risico beperken.
  • De ontwikkelaar of aannemer moet een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwververgunning) hebben om te kunnen starten met de bouw.
  • Het terrein moet bouwrijp zijn en de grond moet in eigendom zijn van de verkopende partij.
  • De ontwikkelaar of aannemer moet een vergunning krijgen op basis van de Wet Natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten in de buurt van het project.

Duur opschortende voorwaarden

De termijn van de opschortende voorwaarden is meestal 9 maanden. De bouwer kan je vragen om akkoord te gaan met verlenging. Deze goedkeuring is altijd nodig. De verkoper kan dit niet eenzijdig opleggen. Je kunt op dat moment overigens kosteloos de overeenkomst beëindigen.

Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met ons op!

Corrine Juffermans
Heb je vragen of wil je eens sparren?
Als nieuwbouwspecialist staan we voor je klaar!
Lees meer over nieuwbouw
Wat staat in de koop- en aannemingsovereenkomst?
Lees er alles over