Terug

Post

Tegen de voorspellingen in, veert de woningmarkt weer op

Judith Been – Olsthoorn

|

06 juli 2023

Uit de recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over het tweede kwartaal van 2023, blijkt dat zowel de bestaande koopmarkt als de nieuwbouwmarkt weer in beweging zijn. Deze positieve ontwikkeling biedt nieuwe kansen voor zowel kopers als verkopers.

Wat betekent deze ontwikkeling voor kopers en verkopers?

De toegenomen dynamiek op de woningmarkt is goed nieuws voor zowel kopers als verkopers. Kopers krijgen meer kansen en hebben weer vertrouwen in de woningmarkt door de loonontwikkeling en de sterke economie. Nieuw aangeboden woningen vinden in alle prijsklassen sneller een nieuwe eigenaar. Makelaars zien het aantal bezichtigingen weer toenemen en er wordt vaker overgeboden op woningen. Dit zijn allemaal positieve signalen die erop wijzen dat het nu een goed moment is voor de verkoop van je woning. Wel is het belangrijk om in overweging te nemen dat vraag en aanbod nog niet in balans zijn.

Vraag landelijk nog steeds groter dan aanbod

In het tweede kwartaal van 2023 hebben NVM-makelaars meer dan 34.000 bestaande koopwoningen verkocht, wat een stevige stijging van 20% betekent ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De mediane verkoopprijs van een bestaande woning is in het tweede kwartaal gestegen naar €410.000, een milde stijging van 2,8% ten opzichte van het eerste kwartaal.

Een positieve ontwikkeling is dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 29% meer woningen te koop zijn gezet dan in het voorgaande kwartaal. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor kopers, maar door de vele transacties is de keuze voor consumenten toch weer iets afgenomen. De krapte op de koopwoningmarkt neemt dus weer toe, wat aangeeft dat de vraag nog steeds groter is dan het aanbod. Dit blijkt ook uit de krapte-indicator, die het aantal keuzemogelijkheden voor kopers uitdrukt. Deze is dit kwartaal wat gedaald en ligt met 2,8 nog ver onder het gewenste niveau van 5 tot 10 voor een evenwichtige woningmarkt.

Dynamiek in de nieuwbouwmarkt

Ook de nieuwbouwmarkt vertoont meer dynamiek. In het tweede kwartaal van 2023 zijn ruim 4.500 nieuwbouwwoningen en kavels verkocht, een toename van 12% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De mediane verkoopprijs van een nieuwbouwwoning bedraagt €468.000,-, dat is 1,2% lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aanbod van nieuwbouwwoningen is dit kwartaal met 16% gestegen naar 20.000 woningen.  De verkopen trekken aan en ook neemt het aanbod toe, vooral in de lagere prijsklassen. Dit is precies waar kopers op zitten te wachten. Nieuwbouwwoningen hebben een lager energieverbruik en scoren goed op duurzaamheid en lagere onderhoudskosten. Daar is vraag naar. Dat horen wij ook van onze woningzoekenden. Informatiebijeenkomsten over nieuwbouwprojecten worden druk bezocht en dat zien we terug in de verkoop van nieuwbouwwoningen. Die zitten, met name in de grote steden, duidelijk in de lift in alle prijsklassen.

De cijfers in onze regio

De cijfers in de regio Haaglanden laten ook positieve ontwikkelingen zien en komen overeen met de landelijke cijfers. De toenemende krapte vormt een bedreiging voor de bestaande woningmarkt. Wij zien dat het aantal woningen in Haaglanden dat boven de vraagprijs verkocht wordt, weer toeneemt. Hoewel het 2e kwartaal altijd beter is dan het 1e kwartaal, is de verbetering wel dermate significant dat deze kan duiden op een trendbreuk met de markt van de afgelopen 1,5 jaar waarbij de prijzen daalden en het aantal transacties afnam.

Gemeente Den Haag

 • In het 2e kwartaal 2023 zijn in Den Haag 7,9% meer woningen verkocht (1.025 woningen) t.o.v. 2e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het vorige kwartaal is er een stijging van 26,9% in het aantal verkochte woningen.
 • De gemiddelde transactieprijs is €407.442 in 2e kwartaal 2023.
 • Vergeleken met een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs met 14,5% gedaald, maar ten opzichte van het vorige kwartaal gestegen met 4,3%.
 • De gemiddelde verkooptijd is 42 dagen in 2e kwartaal 2023, versus 24 dagen een jaar geleden.
 • 32,8% van de verkochte woningen in 2e kwartaal 2023 is boven de vraagprijs verkocht.

Gemeente Westland

 • In het 2e kwartaal 2023 zijn er in het Westland 1,8% meer woningen verkocht (211 woningen) ten opzichte van het 2e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het voorgaande kwartaal is er een stijging van 7,5% in het aantal verkochte woningen.
 • Het Westland laat een prijsdaling zien van 4,7% ten opzichte van een jaar geleden, en een daling van 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
 • De gemiddelde transactieprijs in het 2e kwartaal 2023 is € 440.723,=.
 • De gemiddelde verkooptijd bedraagt 45 dagen in het 2e kwartaal 2023, vergeleken met 27 dagen een jaar geleden.
 • Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht in het 2e kwartaal 2023 is 28,6%.

Gemeente Rijswijk

 • In het 2e kwartaal 2023 is het aantal verkopen in de Gemeente Rijswijk met 6% gedaald (141 woningen) ten opzichte van het 2e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het voorgaande kwartaal is er een stijging van 42,4% in het aantal verkochte woningen.
 • De prijzen zijn met 7,7% gedaald ten opzichte van een jaar geleden, maar zijn gestegen met 6,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
 • De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 393.099,=.
 • De gemiddelde verkooptijd is 43 dagen in het 2e kwartaal 2023, vergeleken met 25 dagen een jaar geleden.
 • Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht in het 2e kwartaal 2023 is 27,9%.

Gemeente Delft

 • In het 2e kwartaal 2023 is het aantal woningtransacties in de Gemeente Delft met 12,4% gedaald (201 woningen) ten opzichte van het 2e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het voorgaande kwartaal is er een stijging van 19,2% in het aantal verkochte woningen.
 • De gemiddelde verkoopprijs bedraagt € 380.092,= in het 2e kwartaal 2023.
 • Vergeleken met een jaar geleden is dit een prijsdaling van 10,7%, en ten opzichte van het voorgaande kwartaal is er een prijsdaling van 0,2%.
 • De gemiddelde verkooptijd is 47 dagen in het 2e kwartaal 2023, vergeleken met 28 dagen een jaar geleden.
 • Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht in het 2e kwartaal 2023 is 40,3%.