Terug

Post

Openingstijden en bedenktijd rondom Pasen

14 april 2022

Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) zijn onze vestigingen geopend op de reguliere tijden: van 9.00 tot 17.30 uur. Op maandag 18 april zijn wij gesloten.

Bedenktijd

Feestdagen kunnen leiden tot enige onduidelijkheid bij het berekenen van de bedenktijd na het tekenen van de koopakte. De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan de koper ter hand is gesteld. Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Erkende feestdagen zoals Goede Vrijdag en tweede Paasdag zijn hierop van invloed. Wat dit betekent, zie je in dit overzicht:

Bedenktijd Paasdagen