Terug

Post

In gesprek met Menno Weverling over een duurzame buiteninrichting

14 april 2022

Ieder kwartaal brengen wij een rapportage uit voor onze nieuwbouwrelaties. Hierin presenteren we de meest recente wooncijfers van de regio Den Haag, Westland, Delft en Rijswijk en
belichten we actuele thema’s. Dit doen we ook door middel van de rubriek 'In gesprek met' waarin we iemand uit de regio aan het woord laten over een relevant onderwerp. In de laatste editie gingen we in gesprek met Menno Weverling, directeur van Weverling
Groenproviders. Vanuit zijn expertise en ervaring geeft hij zijn visie op het duurzaam inrichten van buitenruimtes bij nieuwbouwprojecten.

Wonen in het groen; het is een speerpunt van menig nieuwbouwproject. Begrijpelijk, want natuur werkt ontspannend voor mensen en biedt bewoners een frisse buitenruimte om tot rust te komen. Maar groen doet nog veel meer, zeker als het doordacht ingezet wordt. We starten het gesprek dan ook met een concrete vraag:

Wat levert het een projectontwikkelaar op om meer aandacht te besteden aan het ontwerp en de afwerking van het groen?

Menno: “Het is goed om je te realiseren dat een groene buitenruimte belangrijk is voor het welzijn van mensen. Bewoners, maar ook bezoekers en andere gebruikers vinden het fijn om natuur te zien en te ervaren. Het is bewezen dat mensen die groen in hun directe omgeving hebben zich ook prettiger voelen. Bovendien herstelt men sneller bij ziekte of revalidatie wanneer er groen in buurt is. Niet voor niets gaan mensen in hun vrije tijd graag naar een park of een bos, of relaxen ze in de tuin. Groen maakt een omgeving aantrekkelijker, wordt daardoor sterk gewaardeerd en laat vastgoed in waarde toenemen.”

Wij merken dat mensen zich vandaag de dag steeds meer verdiepen in duurzaamheid. Op welke manier kan de inrichting van de buitenruimtes hier een bijdrage aan leveren?

“Ik pleit voor meer groen in plaats van bestrating,” aldus Menno. “En voor de bestrating die wel nodig is kan halfverharding ingezet worden, dus grind, schelpen of split. Bij parkeerplaatsen zijn waterpasserende tegels een mooie oplossing.
Een versteende omgeving warmt ook sneller op. Als de zon flink schijnt en de temperaturen oplopen, kan het enorm warm worden in zo’n omgeving. Mensen voelen zich dan minder fijn, krijgen een korter lontje en gaan binnen zitten met de airco aan. Met extra energieverbruik en belasting van het milieu tot gevolg. Groen en de bodem zorgen voor betere en snellere opname van water.
Biodiversiteit is overigens ook een term die we steeds meer horen en die hier goed bij aansluit. Meer bloemen en planten zorgen voor meer leven, van insecten, vlinders en vogels. Van groot belang voor ons ecologische systeem. En bomen nemen CO2 op en houden dit vast. Dit is heel belangrijk lokaal, maar uiteindelijk ook mondiaal, voor de planeet.”

Bij diverse nieuwbouwprojecten worden de tuinen klimaatadaptief ingericht. Kun je hier iets over vertellen?

“Met een klimaatadaptieve tuin bedoelen we dat je de buitenruimte bestendig maakt tegen de omstandigheden die het veranderende klimaat met zich meebrengt,” vertelt Menno. “Er zijn en komen langere periodes van droogte, hittestress en piekregenbuien, waarbij er in korte tijd véél water tegelijk valt. Als je je voorbereidt, heb je minder last van deze effecten: in en om je huis is het koeler, door middel van de juiste bodembedekking overleeft je tuin ook droge tijden en je hebt geen last van een tuin die onder water staat als het regenwater wordt opgevangen of weg kan lopen in de grond.

Er is veel winst te behalen door stenen voor groen te verruilen. Ook gevelgroen of een groen dak helpen hierbij.Bomen en planten nemen CO2 op, dat is erg belangrijk. En het is gelijk een boost voor de biodiversiteit, want door de toegenomen bebouwing en bestrating sterven diverse flora en fauna uit. Door deze ‘verstedelijking’ is er meer beton waar de warmte langer blijft hangen. Een oplossing is het planten van meer groen en meer bomen, die zorgen voor verkoeling en schaduw.”

In welke fase is het raadzaam om een groenprovider te betrekken bij het ontwikkelingstraject van het vastgoed?

Menno: “Wij werken vrij veel met en voor projectontwikkelaars en tegenwoordig worden we ook door architecten benaderd in een vroegtijdig stadium. Dit vind ik een goede ontwikkeling, want groen is geen decoratie dat je achteraf bedenkt. Het moet doordacht zijn en dus meegenomen worden bij planvorming. Grondwerk, kabels en leidingen, drainage, logistiek, bereikbaarheid, soortkeuzes; allemaal zaken die vooraf afgewogen moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan daktuinen. Dit zijn bouwkundige constructies die vereisen dat er in een vroeg stadium met dergelijke zaken rekening wordt gehouden. Een flinke opgave, maar het is ideaal om het dakoppervlak te benutten en er een groene gebruiks- en beleeffunctie van te maken.
Het is tot slot ook belangrijk om stil te staan bij het onderhoud. Denk hierbij aan de standplaats van bomen, dus ook de omvang, de wind, de stand van de zon enzovoorts. En hoe ga je ervoor zorgen dat bomen en planten voldoende water krijgen en op tijd gesnoeid worden? Kortom: het doordacht inzetten van groen levert buitenruimtes op met een blijvend positief effect op gezondheid, welzijn en milieu.”

Interessant om hier meer over te weten? Neem contact met ons op!