Terug

Post

In gesprek met Job Posner over woonconcept Hofleven

16 januari 2023

Ieder kwartaal brengen wij een rapportage uit voor onze nieuwbouwrelaties. Hierin presenteren we de meest recente wooncijfers van de regio Den Haag, Westland, Delft en Rijswijk en belichten we actuele thema’s. Dit doen we ook door middel van de rubriek 'In gesprek met' waarin we iemand uit de regio aan het woord laten over een actueel onderwerp. In de zojuist verschenen editie sprak Gert-Jan Olsthoorn met Job Posner (regiomanager Zuidwest-Nederland bij Synchroon) over het woonconcept 'Hofleven', dat inspeelt op de toenemende vergrijzing en individualisering in de Nederlandse samenleving.

Als makelaar spreek ik regelmatig senioren, maar ook mensen die bijvoorbeeld vanwege een scheiding op zoek zijn naar een passende woonruimte. Jij noemt het opmerkelijk dat deze groepen momenteel nauwelijks worden bediend.

“Als je de groeiende groep senioren, de toename in het aantal één- en tweepersoonshuishoudens en het tekort aan geschikte woningen bij elkaar optelt, is het blijven ontwikkelen van eengezinswoningen en starterswoningen dan een juiste match?”

Het antwoord is duidelijk, volgens Job. “Een doelgroep die aantoonbaar groeit, vraagt om een passend woonaanbod. Is dat er niet, dan blijven veel senioren wonen in grote eengezinswoningen of appartementen. De doorstroming stokt, en dat in een tijd waarin de vraag naar woningen toe blijft nemen.”

Met het concept Hofleven wil je daar een verschil in brengen. Stel dat het concept is vertaald in een opgeleverd project: wat zien we dan?

“Een mooi voorbeeld vind ik de woon-werkgemeenschap ‘De Pallieter’ in Apeldoorn, waar mijn moeder jarenlang met veel plezier heeft gewoond. Deze gemeenschap bestaat uit 40 woningen die alle voorzien zijn van een voor-en achtertuin. Samen onderhouden de bewoners een gemeenschappelijke moestuin, een jeu des boulesbaan en maken zij gebruik van het verenigingsgebouw “De Pallieter”.

Hofleven staat voor samenleven met gelijkgestemden, gebaseerd op een aantal basisprincipes. Een comfortabel woonmilieu met de aanwezigheid van een groene buitenruimte, waar privébezit hand in hand gaat met het delen van voorzieningen. Het is een enclave-achtige woonvorm, zonder dat je je privacy of onafhankelijkheid verliest.”

Ik heb je publicatie ‘Hofleven’ op mijn bureau liggen. Al lezend werd me duidelijk dat het concept niet alleen inspeelt op de toenemende vergrijzing. Je wilt ook tegemoetkomen aan de toenemende individualisering binnen de samenleving.

“Dat klopt. De huishoudens in Nederland worden steeds kleiner. Er komen meer één-en tweepersoonshuishoudens bij. Denk aan jongeren die langer op zichzelf blijven wonen en steeds later een gezin beginnen. En waar senioren vroeger naar een bejaardenhuis gingen, wordt er nu van uitgegaan dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, al dan niet met hulp van familie, de omgeving of thuiszorg. Behalve vrijheid brengt deze aanpak ook een groeiende eenzaamheid met zich mee.

Hofleven is dan ook niet uitsluitend gericht op senioren, maar richt zich op één-en tweepersoonshuishoudens die bewust kiezen voor samenleven met gelijkgestemden. Het zijn mensen die niet alleen een fijne privéwoning willen bezitten, maar ook het contact en de interactie met anderen zoeken en gezamenlijk een vitale woongemeenschap willen vormen.”

Wat is er nodig om een project dat gebaseerd is op Hofleven tot een succes te brengen?

“Als je senioren wilt stimuleren om een volgende stap te maken in hun wooncarrière, moet je zorgvuldig kijken naar de juiste sfeer, wensen en voorzieningen. Zo is het van belang dat de indeling en uitvoering van de woningen toekomstbestendig is, dus efficiënt, gelijkvloers, drempelloos en eenvoudig aanpasbaar.

Daarnaast is een goede buitenruimte essentieel. Deze moet geschikt zijn voor activiteiten, bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin, maar ook een privédeel bevatten om tot rust te komen. De openbare ruimtes moeten uitnodigen tot laagdrempelige ontmoetingen en vormen een aanvulling op de eigen woning. Denk hierbij aan een plek waar mensen hobby’s kunnen uitoefenen, bijeenkomsten kunnen organiseren of bezoek kunnen ontvangen.”

Ik kan me voorstellen dat dit er bijvoorbeeld in Westland anders uit zou zien dan in Den Haag of Rotterdam?

“Afhankelijk van de context kan Hofleven verschillende vormen aannemen, van stedelijk tot dorps. In Westland zou dat neerkomen op meer grondgebonden woningen. Bijvoorbeeld op de plek van een oud schoolgebouw dat niet meer in gebruik is en waar in een hofachtige setting compacte woningen gerealiseerd kunnen worden rondom een gemeenschappelijke tuin. Dit kunnen ook wooneenheden voor twee personen zijn. Ook een combinatie van huur- en koopappartementen en patiowoningen zou in deze regio passend zijn. En in stedelijke omgevingen kun je denken aan een appartementencomplex waar meerdere één- of tweepersoonshuishoudens een thuis vinden, met gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes waar men elkaar ontmoet.”

Hofleven is een concept van Synchroon en Houben / Van Mierlo architecten. Wat hebben jullie nodig voor de volgende stap?

“We zijn hard op zoek naar locaties en naar bouwpartners. Voor gemeentebesturen is het evident dat de doelgroep voor Hofleven er al is maar nog geen passende plek heeft gevonden.  Graag zou ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken om hierbij een oproep te doen aan eenieder die enthousiast is geworden over dit concept.”

Uiteraard faciliteren wij dit graag! Ziet u hier een mooie kans, neem dan contact op met Job Posner, via j.posner@synchroon.nl of met Olsthoorn Makelaars via gert-jan@olsthoornmakelaars.nl, zodat u de mogelijkheden kunt verkennen.