Terug

Post

Woningmarkt kwartaal 4 – 2023: de prijsstijging houdt aan

11 januari 2024

Uit de recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over het vierde kwartaal van 2023, blijkt dat er in ons land weer meer woningen verkocht werden, tegen licht gestegen prijzen. Zo werden er 12% meer woningen verkocht ten opzichte van het vierde kwartaal een jaar geleden, en ligt de gemiddelde verkoopprijs van een woning nu 5,3% hoger dan in het laatste kwartaal van 2022.

Wat betekent deze ontwikkeling voor kopers en verkopers?

Uit de cijfers blijkt de dynamiek en veerkracht van de Nederlandse woningmarkt. Kopers en verkopers tonen vertrouwen in de markt. De dalende hypotheekrente en stijgende inkomens dragen daar zeker aan bij. Daardoor ziet de NVM het beschikbare aanbod woningen weer kleiner worden. Dat wakker de concurrentie tussen kopers aan. De cijfers zijn er duidelijk over: het aantal kopers dat overbiedt op de vraagprijs neemt dan ook weer toe. Aan het einde van het afgelopen kwartaal stonden 11% minder woningen te koop dan in het 3e kwartaal 2023 en zelfs 26% minder ten opzichte van het 4e kwartaal 2022. De krapte op de koopwoningmarkt neemt daarmee verder toe.

Dynamiek in de nieuwbouwmarkt

De uitdagingen in de nieuwbouwmarkt blijven significant, maar deze markt herstelde zich enigszins het afgelopen kwartaal. NVM-makelaars in Nederland verkochten in het 4e kwartaal 2023 ruim 6.100 nieuwbouwwoningen, een toename van 8% ten opzichte van een kwartaal eerder. De mediane verkoopprijs van een nieuwbouwwoning ligt in het 4e kwartaal 2023 op € 468.000,=. Het aanbod nieuwbouwwoningen ligt dit kwartaal op ruim 19.500 woningen, het hoogste punt sinds begin 2016. Dit groeiende aantal nieuwbouwwoningen wordt toegejuicht door de NVM. Zo vermindert de druk op de bestaande koopwoningmarkt, wat hard nodig is om te kunnen voldoen aan de grote vraag. Er liggen nog kansen in het verkorten van de bouwtijd, het naar achter schuiven van betaaltermijnen en het onderzoeken naar mogelijkheden om financiële ruimte te creëren voor nieuwbouwkopers.

De cijfers in onze regio

De cijfers in de regio Haaglanden laten ook positieve ontwikkelingen zien. Zo werd er 16% meer bestaande woningen verkocht dan een jaar eerder en 14% meer dan het derde kwartaal 2023. Wij zien dat het aantal woningen in Haaglanden dat boven de vraagprijs verkocht wordt ook weer toeneemt; in het vierde kwartaal 2023 wordt 48% boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit 40% en een jaar eerder 41%.

Gemeente Den Haag

 • In het 4e kwartaal 2023 zijn in Den Haag 26% meer woningen verkocht (1.167 woningen) t.o.v. 4e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het vorige kwartaal is er een stijging van 18,2% in het aantal verkochte woningen.
 • De gemiddelde transactieprijs is €432.719,- in 4e kwartaal 2023.
 • Vergeleken met een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs met 2,8% gestegen, en ten opzichte van het vorige kwartaal gestegen met 3,5%.
 • De gemiddelde verkooptijd is 33 dagen in 4e kwartaal 2023, versus 34 dagen een jaar geleden.
 • 46,8% van de verkochte woningen in 4e kwartaal 2023 is boven de vraagprijs verkocht.

Gemeente Westland

 • In het 4e kwartaal 2023 zijn er in het Westland 7% meer woningen verkocht (205 woningen) ten opzichte van het 4e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het voorgaande kwartaal is er 1% minder woningen verkocht.
 • Het Westland laat een prijsstijging zien van 3,2% ten opzichte van een jaar geleden, en een stijging van 1,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
 • De gemiddelde transactieprijs in het 4e kwartaal 2023 is € 489,563,-.
 • De gemiddelde verkooptijd bedraagt 37 dagen in het 4e kwartaal 2023, vergeleken met 38 dagen een jaar geleden.
 • Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht in het 4e kwartaal 2023 is 50,8%.

Gemeente Rijswijk

 • In het 4e kwartaal 2023 is het aantal verkopen in de Gemeente Rijswijk met 8% gestegen (144 woningen) ten opzichte van het 4e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het voorgaande kwartaal is er een stijging van 17,6% in het aantal verkochte woningen.
 • De prijzen zijn met 6,3% gestegen ten opzichte van een jaar geleden, en zijn gestegen met 5,9% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
 • De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 399.075,-
 • De gemiddelde verkooptijd is 34 dagen in het 4e kwartaal 2023, vergeleken met 33 dagen een jaar geleden.
 • Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht in het 4e kwartaal 2023 is 53,8%.

Gemeente Delft

 • In het 4e kwartaal 2023 is het aantal woningtransacties in de Gemeente Delft met 15% gestegen (243 woningen) ten opzichte van het 4e kwartaal 2022.
 • Vergeleken met het voorgaande kwartaal is er een stijging van 26,3 in het aantal verkochte woningen.
 • De gemiddelde verkoopprijs bedraagt € 405.340,- in het 4e kwartaal 2023.
 • Vergeleken met een jaar geleden is dit een prijsstijging van 6,5%, en ten opzichte van het voorgaande kwartaal is er een prijsstijging van 0,5%.
 • De gemiddelde verkooptijd is 37 dagen in het 4e kwartaal 2023, vergeleken met 36 dagen een jaar geleden.
 • Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht in het 4e kwartaal 2023 is 47,9%.