Terug

Post

NHG grens in 2023 verhoogd

16 december 2022

Veel mensen sluiten een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een NHG beperkt de financiële risico’s van een eigen koopwoning zowel voor de eigenaar als voor geldverstrekker.

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). 

Meefinancieren energiebesparende maatregelen?

Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300. In 2023 mag je dus maximaal € 24.300 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Aantrekkelijk voor huizenkopers

Nu de hypotheekrente is gestegen, is NHG aantrekkelijker geworden omdat NHG een lagere hypotheekrente heeft dan hypotheken zonder NHG. Bovendien heeft NHG een vangnet voor huizenbezitters die in financiële problemen komen. Wie door overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid de NHG hypotheek niet meer kan betalen, kan op hulp rekenen van NHG als de huizenbezitter aan bepaalde eisen voldoet. Als door deze omstandigheden de woning met een restschuld wordt verkocht dan zal NHG die restschuld op zich nemen.