Terug

Kennisbank

Wat zijn de extra kosten bij het kopen van nieuwbouw?

20 april 2023

kosten nieuwbouw | Wat zijn de extra kosten bij het kopen van nieuwbouw?

Wat zijn de extra kosten bij het kopen van nieuwbouw?

De koopsom van een nieuwbouwwoning is vrij op naam. Dit betekent dat je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen, wat bij bestaande bouw wel het geval is. Ook de notariskosten voor de overdrachtsakte zijn in de koopsom opgenomen. (De kosten voor de hypotheekakte betaal je wel afzonderlijk aan de notaris). Ook de kosten voor de inschrijving van het eigendom bij het Kadaster en de btw (omzetbelasting) over de koopsom, inclusief de grond, zijn onderdeel van de koopsom. Er zijn echter wel andere kosten waar je rekening mee moet houden als je nieuwbouw koopt. 

Advies- en bemiddelingskosten hypotheekadviseur

Voor het begeleiden van de hypotheekaanvraag en het bijbehorende advies, brengt de hypotheekadviseur kosten in rekening.

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekofferte is maar voor een bepaalde tijd geldig, hierdoor kan deze verlopen. Vaak duurt het langer dan zes maanden voordat de bouw van je nieuwbouwwoning begint. Wil je hierdoor de hypotheekofferte verlengen, dan brengt de bank maandelijks kosten in rekening. Dit noemen we de bereidstellingsprovisie. De kosten verschillen per geldverstrekker, maar 0,20% en 0,25% van de geldlening per maand zijn gebruikelijke percentages. 

De bouwrente

Dit is een vergoeding die je betaalt aan de bouwer of aannemer van de woning voor zijn kosten. Bouwrente bestaat uit twee delen, namelijk de financieringsvergoeding en de uitstelrente. De financieringsvergoeding omvat de kosten die de bouwer al heeft gemaakt voordat je de koop- en aannemingsovereenkomst tekende. Hierbij kun je denken aan de aankoop van de grond van de gemeente en de start van de bouwwerkzaamheden. De financieringsvergoeding omvat zowel de gemaakte kosten als de rente daarover. Deze kosten worden meegenomen in de aankoopprijs van de nieuwbouwwoning. De uitstelrente komt voort uit de periode tussen het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst en de eigendomsoverdracht, die soms wel een jaar kan duren. In deze periode heb je nog geen beschikking over de hypotheek, terwijl de bouwer wel doorbouwt en dus kosten blijft maken. De bouwer rekent deze kosten door in de prijs van de nieuwbouwwoning.

Hypotheekrente tijdens de bouw

Bij de financiering van nieuwbouw maken geldverstrekkers gebruik van een bouwdepot, een rekening waarop een deel van de hypotheek wordt gestort. Het geld wordt vervolgens in termijnen aan de bouwer betaald. Over het hypotheekbedrag betaal je rente, terwijl je over het saldo op het bouwdepot rente ontvangt. Meestal is deze rente gelijk aan de rente die je betaalt op de hypotheek. Aan het begin van de bouwperiode zijn de betaalde en ontvangen rente grotendeels met elkaar in evenwicht. Naarmate je facturen van de bouwer uit het bouwdepot betaalt, neemt het saldo af en ontvang je steeds minder rente. Dit betekent dat je maandelijkse lasten toenemen naarmate de bouw vordert.

Bijkomende kosten voor meer- en minderwerk

Om je huis aan te passen naar jouw smaak of behoefte, kun je ervoor kiezen om extra opties uit te laten voeren of juist achterwege te laten. 

Notariskosten

Voor het opstellen van de hypotheekakte en het regelen van de inschrijving van de akte bij het Kadaster brengt de notaris kosten in rekening. Deze verschillen per notaris.

Verhuizing en inrichting

Je moet ook rekening houden met de kosten voor de afwerking van de woning. Vaak wordt een nieuwbouwwoning namelijk casco opgeleverd, wat betekent dat je nog zelf moet zorgen voor de afwerking van bijvoorbeeld de vloeren, wanden en plafonds en de tuin/bestrating. Tot slot moet je ook rekening houden met de kosten voor de verhuizing (link naar artikel kennisbank over verhuizen!). Denk hierbij aan een verhuisbedrijf, autohuur, materiaal en opslag.


Heb je vragen over dit artikel? Onze nieuwbouwspecialisten staan voor je klaar!

Corrine Juffermans
Heb je vragen of wil je eens sparren?
Bekijk ons aanbod nieuwbouwprojecten!
Alle projecten
Wat staat in de koop- en aannemingsovereenkomst?
Lees er alles over