Terug

Kennisbank

Wat staat er in het koopcontract?

11 april 2023

Koopcontract | Olsthoorn Makelaars

Wat staat er in het koopcontract?

Een koopcontract, oftewel een koopovereenkomst, is een juridisch bindend document dat de details en voorwaarden van de transactie tussen de koper en verkoper van een woning vastlegt. In dit artikel zullen we de belangrijkste punten in een koopovereenkomst bespreken en wat elk punt betekent.

1. Identiteit van de koper en verkoper

Dit is het eerste onderdeel van een koopovereenkomst, waarin de namen en adressen van de koper en verkoper worden vermeld. Dit is belangrijk omdat het aantoont wie de betrokken partijen zijn bij de transactie.

2. Beschrijving van de woning

Dit onderdeel beschrijft de woning die wordt verkocht, inclusief het adres en de grootte van het perceel. Het omvat ook de staat van de woning op het moment van verkoop, inclusief alle gebreken of reparaties die nodig zijn.

3. Koopsom

Dit is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen voor de woning. Het bedrag wordt meestal in cijfers en letters vermeld, zodat er geen verwarring ontstaat over het exacte bedrag.

4. Betalingsvoorwaarden

Dit omvat de betalingsvoorwaarden voor de koopsom, inclusief de betalingsdatum en het betalingsplan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de koper een aanbetaling moet doen en de rest van het bedrag in termijnen moet betalen.

5. Ontbindende voorwaarden

Dit onderdeel beschrijft de voorwaarden waaronder de koopovereenkomst kan worden ontbonden, zoals bijvoorbeeld wanneer de financiering niet rondkomt of er problemen zijn met de woning na de bouwkundige keuring.

6. Notariële akte

Dit is het document dat de eigendomsoverdracht van de verkoper naar de koper bevestigt. Dit document wordt meestal opgesteld door een notaris en is nodig voor de overdracht van de eigendom.

7. Overige voorwaarden

Dit omvat eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op de transactie, zoals bijvoorbeeld welke goederen wel of niet bij de woning zijn inbegrepen.

8. Ondertekening

Dit is het laatste onderdeel van de koopovereenkomst, waarbij beide partijen hun handtekening zetten om aan te geven dat ze akkoord gaan met de voorwaarden en dat de overeenkomst juridisch bindend is.

 

Als er onduidelijkheden zijn of als je niet zeker bent van de voorwaarden, vraag dan advies aan je makelaar. Het is beter om alle vragen beantwoord te hebben voordat je een koopovereenkomst tekent dan achteraf met onaangename verrassingen geconfronteerd te worden. Kunnen we je helpen? We staan voor je klaar!

Corrine Juffermans
Heb je vragen of wil je eens sparren?
Liever de onderhandelingen samen met een aankoopmakelaar doen?
Aankoopmakelaar inschakelen
Wanneer ben ik in onderhandeling?
Lees er alles over