Bekijk de foto van: Kavels Park Madestein in 's-Gravenhage - Olsthoorn Makelaars

Kavels Park Madestein

Van € 190.000 tot € 245.000 v.o.n.

Kavels Park Madestein - fase 1

Aan de Madepolderweg in Madestein / Vroondaal herrijst binnenkort Park Madestein fase I , een klein enclave van een zevental unieke charmante bouwkavels waar u uw eigen droomhuis kunt bouwen. De kavels  zijn gelegen op het perceelgrond, tegenover de entree van Restaurant Madestein in het bestemmingsplan Vroondaal.

Door de afmeting van de kavels is de bereikbaarheid om u eigen droom te realiseren binnen handbereik, de kavels hebben een afmeting  vanaf ca. 209 m² tot 274 m² en zijn gelegen ineen kleinschalig lint tegenover het prachtige recreatiegebied Madestein waar u heerlijk kunt wandelen of een hapje kunt eten in het Restaurant Madestein. 
Aan de achterzijde van Park Madestein word binnenkort gestart met Vroondaal Zuid 2 waar woningen worden gerealiseerd in de fraaie architectuurstijl van Vroondaal. 
De Artist Impressies van de woning die aan deze melding is toegevoegd, is een voorbeeld van een woning die u zou kunnen realiseren op een van de kavels. 

Voor alle kavels wordt een kavelpaspoort ontwikkeld. 
De kavels zijn gelegen op eigen grond en worden bouwrijp geleverd. 
Kopers dienen zelf voor de nuts-aansluitingen te zorgen. 

Volgens het bestemmingsplan (Woongebied 1) gelden er o.a. de volgende regels:

a. voor het bouwen van hoofdgebouwen op percelen die grenzen aan de Westmadeweg gelden de volgende regels:
1. de afstand van de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw tot de perceelgrens met de Westmadeweg mag niet minder dan 3 meter en niet meer dan 8 meter bedragen;
2. de afstand van de hoofdgebouwen tot de overige perceelsgrenzen mag niet minder dan 3 meter bedragen;
3. de hoogte van de hoofdgebouwen mag niet minder bedragen dan twee bouwlagen en een kap(verdieping) en niet meer bedragen dan drie bouwlagen en een kap(verdieping);
4. bijgebouwen in de vorm van garages en bergingen zijn toegestaan binnen het hoofdgebouw of op tenminste 3 meter achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw;
b. voor het bouwen van hoofdgebouwen op de percelen, voor zover geen betrekking hebbend op de onder a bedoelde percelen, gelden de volgende regels:
1.1. het bebouwingspercentage per bouwperceel, inclusief aan en bijgebouwen, mag niet meer bedragen dan 25% van de oppervlakte van het betreffende bouwperceel;
2. de afstand van de hoofdgebouwen tot de perceelgrens mag niet minder dan 3 meter bedragen;
3. de hoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 2 bouwlagen en een kap(verdieping);
c. Voor alle percelen geldt dat per woning minimaal twee parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn op eigen terrein, al dan niet in een gebouwde voorziening.
9.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt:
1.1. voor erf en/of terreinafscheidingen 2 meter;
2. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3 meter.

  Perceelopp. 209 m² tot 274 m² Van € 190.000 tot € 245.000 v.o.n.
  Foto's
  Transparant box sizer image Bekijk de foto's van: Kavels Park Madestein, 's-Gravenhage - Olsthoorn Makelaars
  Transparant box sizer image
  Transparant box sizer image
  Kaart
  Openbaar vervoer
  Voorzieningen
  Scholen
  1/1