Beste gebruiker, uw browser is verouderd. Voor de beste ervaring raden we u aan om altijd de nieuwste versie van een browser te gebruiken. U gebruikt versie . De laatste versie is . Klik hier om te updaten

Beste gebruiker, uw browser is verouderd en/of niet ondersteund. Voor de beste ervaring raden we u aan om bijvoorbeeld Safari, Chrome, Firefox of Edge te gebruiken als browser.

Directeur Nieuwbouw te gast op de Provada

Esther Olsthoorn heeft op de PROVADA deelgenomen aan de paneldiscussie georganiseerd door BPD (o.l.v. Jessie Wagenaar). Samen met Mathijs Bouman, econoom, journalist en columnist van het FD en samen met Eefje Voogd, Amsterdamse Vastgoedvrouw 2019,  werd er gereageerd op een aantal stellingen, waarover gediscussieerd werd.
De discussie ging over de oververhitte woningmarkt met de vraagstelling: Het aantal woning verkopen nemen af op landelijk niveau. Is het hoogtepunt van de markt gepasseerd, of gaat de opwaartse beweging door? Hebben koopwoningen nog wel de toekomst en is er een verschuiving van woonwensen?’

Geconcludeerd werd dat er in de grote steden nog steeds een tekort is aan woningen, maar er op een bepaald prijsniveau de vraag af neemt. Ook in Amsterdam lopen de verkooptijden van de prijzen vanaf 6,5 ton op. In de overige grote steden zien we dat vanaf 5 ton de vraag ook afvlakt. Dit heeft mede te maken met de hoge prijzen van nieuwbouwwoningen door de hoge bouwkosten mede in verband met de duurzaamheidseisen.
Het consumenten vertrouwen neemt iets af, maar de rente zal naar verwachting niet veel stijgen. De meeste makelaars verwachten nog een lichte stijging en daarna een afvlakking van de verkopen en de prijzen.

De stelling of koopwoningen nog wel toekomst hebben in verband met de strenge eisen van banken en er steeds meer zelfstandigen zijn, werd door de panelleden als volgt gereageerd. Er is zeker een tekort aan middeldure huurwoningen, zeker in de grote steden. Veel mensen zien een koopwoning nog steeds als een investering voor de toekomst en huurwoningen worden ook steeds duurder. Mathijs Bouman gaf aan dat het woonlastenniveau van koopwoningen in deze tijd nog steeds lager ligt dan 10 jaar geleden en in verband met de lage rente. Wel is de bereikbaarheid voor de starter een probleem. Er is gemiddeld 5% van de koopwoningvoorraad bereikbaar voor de starter.

Over de verschuiving van woonwensen werd tevens gesproken. Er zijn steeds meer kleinere huishoudens waardoor de woonwensen ook veranderen. We zien dat ouderen meer behoefte hebben aan service en begeleiding, omdat ze langer alleen wonen. Oudere mensen blijven graag zelfredzaam, wonen het liefst met gelijkgestemden in de nabijheid zodat ze een beetje voor elkaar kunnen volgen. De trend voor het delen van binnenruimten en tuinen is voor deze doelgroep interessant.  Consumenten hebben nu ook meer duurzame woonwensen in verband met de overheidsmaatregelen en hun bewustwording daarvan i.v.m. de energiezuinigheid. Ook zien we dat er veel vraag is naar instapklare woningen. Mensen willen ontzorgt worden. Luxe is een gewoontegoed geworden bij koopwoningen. En niet iedereen wil in een appartement in de stad wonen. Veel mensen uit kleine steden en dorpen willen in een eengezinswoning wonen in de buurt waar ze vandaan komen.