Terug

Post

Bedenktijd in de meivakantie

20 april 2023

Sta je op het punt een koopakte te ondertekenen? De meivakantie met een aantal bijzondere dagen is weer in zicht en kan zorgen voor enige onduidelijkheid bij het berekenen van de bedenktijd. We helpen je graag met een overzicht voor de berekening van de bedenktijd. De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
  • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

In dit handige overzicht zie je precies wanneer de bedenktijd eindigt:

Bedenktijd